Szabályzat és horgászrend

Horgászrend

Felhívjuk az Inota 30 horgásztavon horgászók figyelmét a
szabályok és rendelkezések elolvasására és betartására!

 

A lenti horgászrendben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi CII. törvény rendelkezései az irányadóak, amely betartása szintén kötelező minden horgász számára.

A horgászati tevékenység folytatásához szükséges halvédelmi eszközök (pontymatrac és fertőtlenítő spray, megfelelő méretű, lehetőleg sűrű szövésű merítőháló) megléte és használata kötelező!!

A gáton túli parkolás csak az ott horgászóknak engedélyezett!

Minden horgász köteles a horgászhelyen a rendet és a tisztaságot megtartani. A horgászat befejezése után a horgászhelyet rendben, tisztán kell elhagyni.

Horgászni csak érvényes állami horgászjeggyel lehet. Érvényes állami horgászjegy birtokában éves területi engedélyt vagy napijegyet váltva folytatható a horgászat a tó területén.

Aki érvényes éves területi engedéllyel rendelkezik, az Inota 30 területén az Egyesület által kijelölt horgászhelyet használhat. A napijegyet váltó horgászoknak a napijegyet kiállító tógazda vagy halőr jelöli ki a horgászhelyet.

Ellenőrzéskor minden horgász köteles bemutatni a horgászatra jogosító okmányait és a kifogott, haltartóba helyezett hal mennyiségét.

Minden csónakkal rendelkező horgász köteles a csónakon a nevét feltüntetni és azt az Egyesület által meghatározott helyen biztonságosan kikötni.

A csónakból történő horgászatnál kötelező a mentőmellény használata, a csónakban kötelező felszerelés 10 m-es kötél és merítőedény, sötétedés után a kivilágítás. A csónak meghajtásához kizárólag evező vagy elektromos motor engedélyezett.

Csónakból történő horgászat éjszaka csak az éves területi engedéllyel rendelkező horgászoknak engedélyezett. Minden csónakból történő horgászatot előzetesen be kell jelenteni.

Tilos a csónakból történő horgászat a védett nádszakaszoknál (déli part nyugati első helytől húzódó nádas tóközépig, a déli part keleti utolsó helytől húzódó nádas tóközépig, félsziget keleti utolsó helytől északi parti befolyóig húzódó nádas)

A megépített horgászhelyeken a horgászhely kezelőjének nevét fel kell tüntetni. Az éves területi engedéllyel rendelkező horgászok a számukra kijelölt horgászhelyet folyamatosan kötelesek rendben tartani, gondozni, állagát megóvni.

A használatra kapott horgászhelyeken lakókocsi telepítése díj ellenében lehetséges. Kis méretű lakókocsi 5.000 Ft/év, közepes méretű lakókocsi 10.000 Ft/év, a nagy méretű lakókocsi telepítési díja pedig 15.000 Ft/év. Forgalomképes lakókocsi, lakóautó használata a vízparton tartózkodás idejére bejelentési kötelezettség mellett díjmentes.

A tavon minden felnőtt horgász részére 2 db horgászbot használata engedélyezett.

A végszerelék vízbe juttatása kizárólag bedobással engedélyezett, sem csónakkal történő behúzása, sem úgynevezett távirányítós etetőhajó használatával való bejuttatása nem engedélyezett. Távirányítós etetőhajót etetőanyag vízbe juttatására használhatnak a horgászok.

Minden éves területi engedéllyel rendelkező horgásznak lehetősége van 1 db jelölőbóját letenni, amelyet a téli fagy beállta előtt ki kell venni.

Tavunkon a száraz magos etetés nem megengedett, az etetésre szánt magvakat vagy áztatva, vagy főzve lehet csak a vízbe juttatni!

A déli bejárathoz vezető murvás úton kizárólag azok közlekedhetnek, akik rendelkeznek állami engedéllyel, mellé érvényes éves területi engedéllyel, és nincs elmaradásuk a társadalmi munkával.

15 éven aluli gyermekek csak felnőtt felügyelete mellett horgászhatnak 1 db úszós készséggel. A gyermek horgász nemes- és ragadozóhalra célzottan nem horgászhat, a gyermek által kifogható haltípusok a keszegfélék (a kifogható halfajokra vonatkozó helyi és állami szabályozásoknak megfelelően), ebből a napi kifogható mennyiség 5 kg.

A fogási napló folyamatos vezetése kötelező, a nemes és ragadozóhalat kifogása után azonnal be kell írni a fogási naplóba. A kifogott keszegfélék súlyát a horgászat befejezésekor kell felvezetni a fogási naplóba 0,5 kg pontossággal.

Azoknak a horgászoknak, akik a szabályokat, rendelkezéseket nem tartják be, az engedélyük bevonásra kerül. A napijeggyel rendelkezők esetében a további horgászatot betiltjuk.

A horgászat napijeggyel akár nappalra, akár éjszakára 12 órás időtartamra engedélyezett. A 24 órás napijegy megváltástól számított 24 óráig érvényes.

Az éves területi engedéllyel rendelkező horgászoknak is kötelező előre bejelenteni az éjszakai horgászatot.

A napijeggyel horgászók a horgászat befejezését követően a fogási szelvényt kitöltve a vásárlás helyén le kell, hogy adják.

Az Inota 30 területén a gépjármű-közlekedés maximális megengedett sebessége 20 km/óra. A területen való közlekedés közben ügyeljünk a parton tartózkodó személyekre, különös tekintettel a gyermekekre!

Az Inota 30 területére nagy termetű kutyát és egyéb nagy testű házi állatot behozni tilos! Felelős gazdaként kis testű házi kedvencet szabad, amennyiben nem zavarja a többi horgászt, vagy más horgász házi kedvencét.

 

Inota 30 Horgászközösség

2024.

Fajlagos tilalmi időszakok

 

Ponty:………………………………………… május 02-től május 31-ig

Csuka:………………………………………………………………………. február 01-től március 31-ig

Fogassüllő:………………………………………………………………. március 01-től április 30-ig

Kősüllő:…………………………………………………………………….. március 01-től június 30-ig

Amur:………………………………………………………………………… nincs tilalmi időszaka

A fenti tilalmi időszakoktól az Egyesület külön hirdetményben eltérhet, illetve a rendkívüli tilalmi időszakokról hirdetményt tesz közzé.

A fent nem szereplő halfajokra az állami tilalmi időszakok érvényesek (2013. évi CII. törvény, és 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet)

Méretkorlátozások (elvihető méret):

 

Ponty:………………………………………………………………… 35 cm-nél nagyobb, 3 kg-nál nem nagyobb, napi maximum 2 db, évi maximum 30 kg

Nyurgaponty:…………………………………………………… 40 cm-nél nagyobb, 3 kg-nál nem nagyobb, napi maximum 2 db, évi maximum 30 kg

Amur:…………………………………………………………………. nincs méretkorlátozása, évi maximum 2 db

Szürkeharcsa…………………………………………………….. nincs méretkorlátozás, napi maximum 1 db

(amennyiben napi 1 db-on felül fog a horgász, azt jelezni kell a halőrnek, aki gondoskodik a harcsa elszállításáról, visszaengedni tilos!)

Fogassüllő:…………………………………………………………. legalább 30 cm, napi maximum 2 db

Kősüllő:……………………………………………………………….. legalább 25 cm, napi maximum 2 db

Csuka:…………………………………………………………………. legalább 40 cm, napi maximum 2 db

Kárász:………………………………………………………………… nincs méretkorlátozása, napi maximum 5 kg

 Egész évben horgászati tilalom alatt áll compó és keszeg!

A fent nem szereplő halfajokra az állami méretkorlátozások érvényesek (2013. évi CII. törvény, 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet)

Ragadozó halak elvitele a fenti szabályozás szerint megengedett mértékben (darabszám és méretkorlátozás betartása mellett) engedélyezett!

Felnőtt horgászokra vonatkozó napi fogható halmennyiség 2 db nemeshal, beleértve az amurt is, és 5 kg egyéb (tilalom alá nem tartozó) halfaj.

24 órás napijegy megváltása esetén a 24 órára eső fogható halmennyiség 3 db nemeshal, beleértve az amurt is (amur maximum 2 db lehet belőle), és 5 kg egyéb (tilalom alá nem tartozó) halfaj

Az éves területi engedéllyel rendelkező horgászok nemeshalból éves viszonylatban 30 kg elvitele megengedett.

15 éven aluli gyermek horgászok napi fogható mennyisége 5 kg egyéb (tilalom alá nem tartozó) halfaj.